Технологія Сooperative Learning за методом Jigsaw
Вчительська професія завжди удосконалюється, розвивається та змінюється відповідно до перебудов суспільства. Так, цікавою є технологія, яку запропонували ще в попередньому столітті і може стати у нагоді кожному педагогу у сучасній школі, а також її з легкістю вдасться адаптувати до сучасних умов дистанційної освіти.

Технологія Сooperative Learning за методом Jigsaw передбачає навчання в малих групах. Члени великої групи (або учні класу) об'єднуються в кілька малих груп, кожна з яких одержує від модератора (учителя) завдання: це може бути проблемна ситуація, окреме питання теми. Обов'язково надається інструкція щодо виконання завдання. У науковій літературі описано різні види технології кооперативного навчання (дослідники нараховують понад 50), найбільш відомі з них такі:

  • «Навчаємося разом» (Learning Together) Роджера і Девіда Джонсонів;
  • навчання в команді (Student Team Learning);
  • кооперативне навчання Елліота Аронсона «Пилка» (Jigsaw);
  • технології «Пилка – 2», розроблена Р. Славіним.
Однією з ефективних форм навчання в групах є метод Jigsaw1 (англ. ажурна пилка, машинна ножівка) організовується в такий спосіб:
1
Спілкування експертів. Спільне завдання учасники малої групи членують на частини (підзавдання) й розподіляють між собою. Таким чином, кожен з них, заглиблюючись у дослідження певного аспекта загальної теми, перетворюється на своєрідного «експерта». Учасники групи (учні), які вивчають конкретне питання, спілкуються з членами інших груп, які ці ж питання досліджують. Відбувається обговорення стратегії пошуку інформації та найоптимальніших шляхів представлення результатів такого пошуку іншим членам групи.
2
Пошук та аналіз інформації. Кожен член групи (учень) якнайретельніше збирає й уважно аналізує потрібну інформацію індивідуально. Мета – стати «справжнім» експертом з досліджуваного питання.
3
Тренування експертів. Експерти знову працюють разом – представляють дібрану інформацію одне одному (або третьому – запрошеному, «незалежному» експертові). Підбивши підсумки роботи, вони виробляють статочний варіант презентації дослідженого питання іншим учасникам групи.
4
Спільна робота групи. Кожен член групи презентує напрацьований ним матеріал у своїй групі. За мінімальний час він має навчити товаришів того, чого навчився сам
5
Аналіз роботи. По завершенні обміну інформацією члени групи обговорюють питання, які не були чітко пояснені. Насамкінець відбувається обговорення й оцінка роботи групи в цілому. Оцінюється внесок у спільну справу кожного, складається оцінка роботі всієї команди (наскільки зручно, корисно й комфортно було спілкуватися, чи все було зрозуміло і т.ін.). Після цього роботу групи оцінює модератор (учитель). Передовсім він відзначає успіх роботи всієї групи та індивідуальну активність окремих її членів. Модератор (учитель) опитує котрогось із членів групи (учня). Його відповіді на питання демонструють той рівень, на якому оволодів навчальним матеріалом і особисто він, і члени групи, у якій він працював. Види та структура кооперованого навчання (З кн. "Перспективні освітні технології")
Джерело - https://cutt.ly/gxtj5iw