12.02.2021
Національна академія педагогічних наук України підготувала для освітян збірник завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності за технологією PISA та методичні рекомендації щодо використання.

Збірник завдань складається з трьох розділів, завдання в яких орієнтовані на перевірку сформованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності.

У першій частині розділів містяться приклади блоків завдань, розроблених за технологією PISA, використання яких передбачається після опрацювання відповідних тематичних блоків освітніх програм курсів, спрямованих на формування природничо-наукової, математичної та читацької грамотності.

У другій частині кожного розділу подані ключі завдань та їх класифікація за технологією PISA, що допомагає вчителеві аналізувати результати моніторингу та робити висновки щодо локального освітнього процесу.