24.02.2021

"Зміни до Положення про Міністерство освіти і науки України" - про них йдеться на сайті МОН
Сьогодні, 24 лютого 2021 року, на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено постанову «Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України».

Постанова КМУ розроблена з метою приведення Положення про МОН у відповідність до законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту».

У постанові КМУ «Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України» йдеться, зокрема, про видозмінені функції МОН:

 • визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, вищої освіти, освіти дорослих, зокрема післядипломної;

 • затвердження порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об'єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти), порядку ведення їх реєстру;

 • ліцензування освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;

 • розроблення проєктів ліцензійних умов провадження освітньої діяльності і змін до них та подання їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України;

 • державний нагляд (контроль) за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломоної, фахової передищої та професійної (професійно-технічної) освіти шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

 • затвердження порядку проведення експертизи освітніх програм, поданих до Державної служби якості для затвердження;

 • затвердження порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам і, відповідно до зазначеного порядку, надання рекомендацій використання їх в освітньому процесі;

 • затвердження порядку проведення інституційного аудиту та позапланових перевірок закладів освіти;

 • проведення атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти на право здійснення освітньої діяльності незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

 • проведення в межах повноважень, передбачених законом, спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання стосовно осіб, які претендують на зайняття посад із підвищеним корупційним ризиком.

До повноважень Міністерства у сфері формування пропозицій щодо обсягу освітніх субвенцій, серед іншого, додається право розробляти і подавати на затвердження Кабінету Міністрів України формулу розподілу освітніх субвенцій, порядки та умови розподілу інших трансфертів з державного бюджету на загальну середню освіту місцевим бюджетам.

До того ж змінами до Положення визначено діяльність МОН на міжнародному рівні та забезпечення наступних заходів:

 • участь України в програмах Європейського Союзу з навчання, досліджень та інновацій;

 • реєстрація та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і реалізація міжнародних науково-технічних програм, проєктів;

 • координація співробітництва між Україною та НАТО у сфері науки відповідно до компетенції Спільної робочої групи Україна-НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля;

 • координація міжнародного білатерального науково-технічного співробітництва та робота в межах компетенції Спільних Комісій з науково-технічного співробітництва.

У частині реалізації державної політики з питань стипендіального забезпечення, нагородження та преміювання відповідно до законодавства МОН подаватиме пропозиції щодо надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених та докторам наук для здійснення наукових досліджень.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти» № 1216-IX, який Верховна Рада підтримала 5 лютого 2021 року.